Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Vår organisation

Vi är en lokal sparbank och har därför inga aktieägare, utan vi ägs i princip av alla som bor, verkar och har hjärtat här. Det är huvudmän som övervakar förvaltningen och utser bankens styrelse. Styrelsen utser vd som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Fryksdalens Sparbank har inga aktieägare. Banken har istället 30 st huvudmän som ska övervaka förvaltningen och utse styrelse. Huvudmännen ska representera ett tvärsnitt av befolkningen i vårt verksamhetsområde och väljs under en tid av fyra år. 

 

Bankens styrelse har uppdraget att tillsätta vd och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med huvudmännens vilja och styrelsens riktlinjer. Läs mer om vår styrelse här.

 

Vår personal arbetar på två kontor, Sunne och Sysslebäck. Bankledningen består av vd tillsammans med cheferna för avdelningarna privat, företag och affärsstöd.

Huvudmän

I enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns, som företrädare för kunderna, 30 st huvudmän som ska övervaka sparbankens förvaltning och utse styrelse för sparbanken.


Läs mer om bankens huvudmän

Styrelse

Bankens styrelse har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. 

 

Läs mer om bankens styrelse

Personal

På banken jobbar drygt 30 medarbetare med olika ansvarsområden och kompenser. 

 

Vi som jobbar på banken

Ledningsgrupp

Bankens ledningsgrupp består av vd tillsammans med cheferna på bankens avdelningar.

 

Läs mer om bankens ledningsgrupp

Organisationsschema

Blå = Första försvarslinje, Gul = Andra försvarslinje, Orange = Tredje försvarslinje