Hoppa till textinnehållet

Styrelsens ledamöter

Anders Ramström

Ordförande

 

Invald: 2006
Mandatperiod: 2017-2020
Närvaro 2018: 12/12
Totalt arvode 2018: 228 626 kr
Födelseår: 1968
Yrke: Egen företagare Nira Lant AB
Bor: Gunnerud, Östra Ämtevik

Utbildning:
Jordbruksgymnasium, företagsekonomi, driftsledning
Arbetslivserfarenhet: Grundare NIRA-koncernen, ledamot LRFs regionstyrelse, styrelseledamot koncernstyrelsen ARLA Foods Amba
Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot i Pålsfolk AB, revisor i LRF Riksförbund och ledamot i Växa Sverige

Anders Pertun

Ordinarie ledamot

 

Invald: 2018
Mandatperiod: 2018-2021
Närvaro 2018: 8/12 (invald vid stämman 2018)
Totalt arvode 2018: 66 355 kr
Födelseår: 1963
Yrke: GM/Hotelldirektör på Selma Spa+ AB
Bor: Södra Borgeby, Sunne


Utbildning:
Franklin Covey Stockholm, arbetsmiljöcertifiering, brandmansutbildning
Arbetslivserfarenhet: Hotelldirektör på Strömstad Spa, hotelldirektör på Elite Stadshotell Karlstad, vd på Loka Brunn, tf försäljningschef Anovo AB
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spahotell ek. för, ordförande Södra Borgeby Fiberförening

Johan Schagerström

Ordinarie ledamot 

 

Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2019
Närvaro 2018: 11/12
Totalt arvode 2018: 93 247 kr
Födelseår: 1975
Yrke: VD och partner FCG Fonder
Bor: Sunne

 

Utbildning: Ekonom
Arbetslivserfarenhet: VD och delägare på FCG Fonder AB, fondförvaltare, analytiker. I rollen som VD för FCG Fonder AB hanterar Johan löpande frågor kring förvaltning, riskhantering och regelverk.

Anders Bäckman

Vd

Daniel Frykestam

Vice ordförande 

 

Invald: 2011
Mandatperiod: 2016-2019
Närvaro 2018: 12/12
Totalt arvode 2018: 214 976 kr
Födelseår: 1979
Yrke: VD PrimeBlade Sweden AB
Bor: Bryggegården, Sunne

Utbildning:
Ekonom, IHM Business
Arbetslivserfarenhet: VD/ägare Bjälverud Yamaha Store, Vice VD Wint AB
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Sunne IK

Karin Skoglund

Ordinarie ledamot

 

Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2020
Närvaro 2018: 11/12
Totalt arvode 2018: 101 236 kr
Födelseår: 1959
Yrke: Konsult inom ekonomi och redovisning, Contango Resources
Bor: Karlstad

Utbildning:
Ekonom
Arbetslivserfarenhet: VD och delägare i Contango Resources AB
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Boo Egendom AB och Inission AB

Peter Ellström

Ordinarie ledamot och arbetstagarreprepresentant

 

Invald: 2008
Mandatperiod: 2017-2018
Närvaro 2018: 10/12
Totalt arvode 2018: 50 050 kr
Födelseår: 1966
Yrke: Licensierad Privatrådgivare, Försäkringsrådgivare
Bor: Sunne

Utbildning:
Gymnasieutbildning, Swedsec Licens, IFU
Arbetslivserfarenhet: Placeringsrådgivare och försäkringsspecialist sedan 1986

 

Urban Rohdin

Stf vd/Ersättare för vd