Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Styrelsens ledamöter

Anders Ramström

Ordförande

 

Invald: 2006
Mandatperiod: 2017-2020
Närvaro 2018: 12/12
Totalt arvode 2018: 228 626 kr
Födelseår: 1968
Yrke: Egen företagare Nira Lant AB
Bor: Gunnerud, Östra Ämtevik

Utbildning:
Jordbruksgymnasium, företagsekonomi, driftsledning
Arbetslivserfarenhet: Grundare NIRA-koncernen, ledamot LRFs regionstyrelse, styrelseledamot koncernstyrelsen ARLA Foods Amba
Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot i Pålsfolk AB, revisor i LRF Riksförbund och ledamot i Växa Sverige

Anders Pertun

Ordinarie ledamot

 

Invald: 2018
Mandatperiod: 2018-2021
Närvaro 2018: 8/12 (invald vid stämman 2018)
Totalt arvode 2018: 66 355 kr
Födelseår: 1963
Yrke: GM/Hotelldirektör på Selma Spa+ AB
Bor: Södra Borgeby, Sunne


Utbildning:
Franklin Covey Stockholm, arbetsmiljöcertifiering, brandmansutbildning
Arbetslivserfarenhet: Hotelldirektör på Strömstad Spa, hotelldirektör på Elite Stadshotell Karlstad, vd på Loka Brunn, tf försäljningschef Anovo AB
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spahotell ek. för, ordförande Södra Borgeby Fiberförening

Johan Schagerström

Ordinarie ledamot 

 

Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2019
Närvaro 2018: 11/12
Totalt arvode 2018: 93 247 kr
Födelseår: 1975
Yrke: VD och partner FCG Fonder
Bor: Sunne

 

Utbildning: Ekonom
Arbetslivserfarenhet: VD och delägare på FCG Fonder AB, fondförvaltare, analytiker. I rollen som VD för FCG Fonder AB hanterar Johan löpande frågor kring förvaltning, riskhantering och regelverk.

Anders Bäckman

Vd

Daniel Frykestam

Vice ordförande 

 

Invald: 2011
Mandatperiod: 2016-2019
Närvaro 2018: 12/12
Totalt arvode 2018: 214 976 kr
Födelseår: 1979
Yrke: VD PrimeBlade Sweden AB
Bor: Bryggegården, Sunne

Utbildning:
Ekonom, IHM Business
Arbetslivserfarenhet: VD/ägare Bjälverud Yamaha Store, Vice VD Wint AB
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Sunne IK

Karin Skoglund

Ordinarie ledamot

 

Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2020
Närvaro 2018: 11/12
Totalt arvode 2018: 101 236 kr
Födelseår: 1959
Yrke: Konsult inom ekonomi och redovisning, Contango Resources
Bor: Karlstad

Utbildning:
Ekonom
Arbetslivserfarenhet: VD och delägare i Contango Resources AB
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Boo Egendom AB och Inission AB

Peter Ellström

Ordinarie ledamot och arbetstagarreprepresentant

 

Invald: 2008
Mandatperiod: 2017-2018
Närvaro 2018: 10/12
Totalt arvode 2018: 50 050 kr
Födelseår: 1966
Yrke: Licensierad Privatrådgivare, Försäkringsrådgivare
Bor: Sunne

Utbildning:
Gymnasieutbildning, Swedsec Licens, IFU
Arbetslivserfarenhet: Placeringsrådgivare och försäkringsspecialist sedan 1986

 

Urban Rohdin

Stf vd/Ersättare för vd