Hälften av huvudmännen utses av kommunfullmäktige i respektive kommun, i förhållande till mandatfördelningen i senaste kommunvalet. Den andra hälften utses av de först utsedda.Huvudmännen skall representera ett tvärsnitt av befolkningen i verksamhetsområdet och väljs för en tid av fyra år.

Huvudmännens arbetsuppgifter och ansvar
Sparbankslagen