Hoppa till textinnehållet

Insatser för bygden

Fotbollsspelare från Lysviks IF med gräsklippare och bollar
Lysviks IF fick ett bidrag till två robotgräsklippare till deras hemmaplan Myrborgen.

Vi brukar säga att vi inte är någon vanlig bank. Vi har inga aktieägare som kräver en del av vår vinst, vi finns bara här och vinsterna stannar kvar i bygden. Sedan sparbanken i Sunne grundades 1856 har vi ett starkt samhällsengagemang och vi stöttar insatser och projekt varje år i vårt verksamhetsområde. För vi lever här.

Redan i sockenstämmans protokoll från 1855 kan man läsa att ett av syftena med att starta en bank i Sunne var att  "...räntevinsten kommer orten mer tillgodo". Än idag över 160 år senare, får bankens vinster bara användas för två ändamål:

 

 1. Att säkra bankens ställning och därmed trygga kundernas insatta pengar
 2. Att lämna bidrag till verksamheter och projekt som på olika sätt gör Sunne och Fryksdalen till en bättre trakt att bo och verka i

 

Varje år går vi in och satsar på flera lokala initiativ och det är tack vare dig som är kund hos oss som detta är möjligt.

Se vilka satsningar vi varit delaktiga i den senaste tiden här. 

Vi gör det på flera sätt

 1. Vi ger bidrag till verksamheter som gör långsiktig nytta för oss som bor här. Några exempel är stöd till projektet Trivselledare i Sunnes alla skolor, Ung Företagsamhet, bidrag till fiberanslutningar för föreningar och engagemang i centrumföreningen Mitt Sunne med mera.
 2. Vi investerar i projekt som långsiktigt bidrar till utvecklingen i området. Två exempel är näringslivsprojektet Tillväxtmotorn och Connecting People.

 3. Vi finansierar företag och satsningar som gör långsiktig nytta, där banker utan lokalt engagemang ofta skulle avstå.

 4. Vi investerar i en attraktivare livsmiljö. Några exempel är Sparbankshallen, bygget av en pumptrack på Mejeriängen och utegym i Brandsbol.

Har ni en idé för att utveckla din hembygd?

Planerar din förening att göra en insats som ska utveckla området eller har du någon annat idé? Då kan du söka bidrag hos oss. För att vi ska kunna bedöma ansökan vill vi att ni skickar in en skriftlig förfrågan där du beskriver insatsen.

 

Ladda ner ansökningsblanketten här

 

Svara på följande frågor i er ansökan:

 

 • VAD? Beskriv projektet/insatsen med bakgrund. Vad planerar ni att göra?
 • VEM? Vilka står bakom ansökan och kommer att vara drivande i projektet?
 • VARFÖR? Vilket syfte och mål har satningen?
 • HUR? Hur ser kostnaden och finansiering ut? Hur mycket egna medel går ni själva in med i satsningen?
 • NÄR? Hur ser tidsplanen ut?

 

Vi stöttar inte

 • Enskilda individer eller företag
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Verksamheter som strider mot bankens värderingar (etik, moral, miljö)
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Då det personliga intresset går före bankens
 • Om tid och andra resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter
 • Projekt eller verksamhet där sambandet mellan detta och Fryksdalens Sparbank är svagt eller saknas

 

Har du frågor inför din ansökan?

Kontakta vår kommunikatör Anna Öhgren Bodén på telefon 0565-17415 eller via