Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Ansök om bidrag till insatser för bygden

Vy över Sunne på vintern
Vy över Sunne.

Det ska finnas en stark koppling mellan bankens samhällsengagemang och hållbarhet. De insatser som banken deltar i ska bidra till en hållbar utveckling av platsen vi bor och verkar på.

Vi vill göra samhällsnytta på flera sätt

 1. Vi ger bidrag till verksamheter som gör långsiktig nytta för oss som bor här. Några exempel är stöd till projektet Trivselledare i Sunnes alla skolor, Ung Företagsamhet, bidrag till fiberanslutningar och energiomställning för föreningar med mera.
 2. Vi investerar i projekt som långsiktigt bidrar till utvecklingen i området. Två exempel är näringslivsprojektet Tillväxtmotorn och Connecting People.

 3. Vi finansierar företag och satsningar som gör långsiktig nytta, där banker utan lokalt engagemang ofta skulle avstå.

 4. Vi investerar i en attraktivare livsmiljö. Några exempel är Sparbankshallen, bygget av en pumptrack på Mejeriängen och utegym i Brandsbol.

Har ni en idé för att utveckla din hembygd?

Planerar din förening att göra en insats som ska utveckla området eller har du någon annat idé? Då kan du söka bidrag hos oss. För att vi ska kunna bedöma ansökan vill vi att ni skickar in en skriftlig förfrågan där du beskriver insatsen.

 

 

Har du frågor inför din ansökan?

Kontakta vår kommunikatör  på telefon 0565-17415 eller via

Svara på följande frågor i er ansökan

 • Vad planerar ni att göra? Beskriv projektet/insatsen med bakgrund
 • Vem står bakom ansökan och kommer att vara drivande i projektet?
 • Varför? Beskriv syfte och mål med satningen
 • Hur ser kostnaden och er finansiering ut? Hur mycket egna medel går ni själva in med i satsningen?
 • När ska det vara klart?

Vi ger inte bidrag till

 • Enskilda individer eller företag
 • Verksamheter som inte är hållbara, t ex uppenbart skadliga för miljön eller har osund ekonomi
 • Verksamheter som strider mot bankens värderingar
 • Då det personliga intresset går före bankens
 • Om tid och andra resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter
 • Projekt eller verksamhet där sambandet mellan detta och Fryksdalens Sparbank är svagt eller saknas
 • Politiska eller religiösa organisationer