Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Fryksdalens Sparbank öppnar i Torsby

Pressmeddelande 2023-11-29

Fryksdalens Sparbanks styrelse har beslutat att öppna ett bankkontor i Torsby. Det nya bankkontoret på orten kommer att erbjuda banktjänster och personlig rådgivning för privat- och företagskunder och även vara öppet för drop in-ärenden. 

Fryksdalens Sparbank har idag kontor i Sunne och Sysslebäck.

–Det känns väldigt bra att vi nu ska öppna ett fysiskt kontor i Torsby. Vi tror på norra Värmland och vår affärsidé att vara en lokal sparbank nära våra kunder. I och med etableringen i Torsby kan vi erbjuda en bättre service till både nya och befintliga kunder i det området, säger Urban Rohdin, vd på Fryksdalens Sparbank.

Bankkontoret kommer att finnas i affärslokalen i det nya höghuset Mejerskan i centrala Torsby och beräknas att öppna under försommaren 2024. Innan dess ska lokalen byggas om och anpassas till bankverksamhet.

Kontorschef blir Torsbybon Henrik Appel som idag är företagsrådgivare på Fryksdalens Sparbank och rekrytering av ytterligare personal till kontoret pågår.

–Beslutet att öppna ett nytt kontor är ett viktigt steg i bankens strävan att bedriva bankverksamhet med hög kundnöjdhet och stärka vår närvaro i Torsby kommun, säger Urban Rohdin.

Fryksdalens Sparbank är en lokal och fristående bank med huvudkontor i Sunne sedan 1856. Sedan 2012 finns även ett kontor i Sysslebäck. Sparbank är en helt egen bolagsform med en affärsmodell som tydligt bygger på den lokala förankringen. Sparbanksidén handlar om både affärer och samhällsnytta, där ingen enskild kan göra anspråk på vinsten.

Kontakt:
Urban Rohdin, vd
0565-174 17

Fryksdalens Sparbank övertar Sunne Ski & Bike

Pressmeddelande 2023-11-27

–Den här anläggningen är väldigt viktig för både Sunne och Värmland och vi har tagit beslutet med övertygelse om att det är den bästa långsiktiga lösningen för såväl banken
som bygden, säger Urban Rohdin, vd på Fryksdalens Sparbank.

Anbudstiden för den konkursdrabbade anläggningen har löpt ut och de fordringar som banken har på bolaget överstiger de bud som kommit in. – Vår bedömning är att värdet på anläggningen är högre än de bud som kommit in till konkursförvaltaren, därför har vi beslutat att överta anläggningen för skydd av fordran, säger Urban Rohdin, vd Fryksdalens Sparbank.

Fryksdalens Sparbank planerar dock inte att driva skidanläggningen, utan har för avsikt att sälja den så snart som möjligt. Syftet med övertagandet är att ge potentiella framtida
aktörer ett större tidsutrymme att agera inom och få till en framtida långsiktig lösning förområdet.

Kontakt
Urban Rohdin, vd
Fryksdalens Sparbank
0565-174 17