Hoppa till textinnehållet

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2022-09-19

 

Sparbankerna har nöjdast kunder i år igen

 

Privat- och företagskunder har fått tycka till om sina banker och åter igen hamnar Sparbankerna på förstaplats med nöjdast kunder. Detta framgår av Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning Bank 2022.


Ett krig i vårt närområde har kastat in Europa i en ny kris. Den ekonomiska och politiska instabilitet som följt har påtagligt påverkat företag och människor på ett annat sätt än under pandemin. I undersökningen konstateras att både privatkunder och företagskunder blivit mer kravställande och mindre nöjda.

 

En ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet. Därför backar framför allt nischbankerna i årets undersökning.

 

– Det är glädjande att se att Sparbankerna åter igen har Sveriges nöjdaste kunder. Det är ett kvitto på vårt kundnära arbete och på vår starka lokala förankring, säger Björn Elfstrand VD för Sparbankernas Riksförbund.

 

En trend som pågått några år är att privata bankkunder i större utsträckning hanterar alla sina bankärenden själva. Detta betyder att de digitala tjänsterna måste fungera bättre och bättre och vara tillgängliga dygnet runt.

 

En annan tydlig trend som förstärkts under året är att digitaliseringen har svårt att ersätta det fysiska bankmötet, framför allt inom företagssegmentet, där en betydligt lägre andel av kunderna ser att digitala tjänster kommer att kunna ersätta personliga kontakter och fysiska möten.

 

– En av anledningarna till att Sparbankerna får högst betyg kan vara för att vi fortfarande är väldigt närvarande lokalt med kontor, rådgivning, kontanter och annan personlig service i alla 58 Sparbanker med över 180 kontor.

 

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna är att Sparbankerna är lokala banker där pengarna ska stanna i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som vill bo

och driva sin verksamhet i bankens område.

 

Över 80 % av Sparbankernas kunder har svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden och att Sparbanken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt.

 

– Förra året delade Sparbankerna ut över 800 miljoner kronor till lokala föreningar, organisationer och initiativ som gjorde det bättre att bo på en ort där det finns en Sparbank.
 

Kontakt
Urban Rohdin, vd Fryksdalens Sparbank
0565-174 17
urban.rohdin@fryksdalenssparbank.se

Pressmeddelande 2022-09-09

 

Sparbanksbussen är tillbaka i Fryksdalen

 

Fryksdalens Sparbank har investerat i en ny bankbuss drygt 30 år efter den förra togs ur trafik. – Det här är vår version av mobilbank, säger vd Urban Rohdin. Från 1960 till 1990 besöktes orterna kring Sunne av en sparbanksbuss och som mest hade bussen 46 hållplatser.

 

- Den här versionen av bankbuss är ett mobilt kontor där vi kan komma ut och träffa kunder både på lokala arrangemang och även ha möjlighet att åka ut på olika orter i vårt verksamhetsområde och prata banktjänster, säger Urban Rohdin, vd på Fryksdalens Sparbank.

 

Invigning av bankbussen sker på Teatertorget i Sunne fredag den 16 september och alla intresserade är välkomna att kika in i det mobila kontoret. Busschaufförer som rattade den tidigare sparbankbussen kommer att klippa bandet.

 

-Den förra bankbussen betjänade kunder med kontanter runt om i byarna och säkerheten på den tiden var en tårgaspistol i handskfacket, berättar Urban. Den nya versionen av bankbuss kommer dock inte hantera kontanter och kommer inte att ha några fasta hållplatser, utan användas vid arrangemang och lokala tematräffar.

 

Kontakt
Urban Rohdin
0565-174 17


 

Dåvarande bankdirektör Folke Svanfeldt med chauffören Eje Nilsson vid sparbanksbussen som togs i trafik 1960.