Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

En sparbank är ingen vanlig bank

Par med djur på gård

Fryksdalens Sparbank är en fristående och lokal sparbank och den enda banken i världen med huvudkontor i Sunne, Värmland. Som sparbank har vi inga aktieägare, utan vi ägs i princip av de som bor och verkar här. Vi lever här.

Sparbanksidén är en idé om frihet. Att den som sparar i större utsträckning kan välja sitt liv och sin framtid. Utöver sparande är den lokala förankringen och den demokratiska uppbyggnaden utmärkande för sparbanksidén. Dessutom kan ingen enskild göra anspråk på bankens vinst. En sparbank har till exempel inga aktieägare.

 

Fryksdalens sparbank ska verka för bygdens långsiktiga, kollektiva sparande. Det betyder att sparbanken ska ägna sig åt en verksamhet som ska gynna den egna bygdens invånare på sikt.

 

Vår vinst får endast gå till två saker

En sparbanks vinst går inte till någon aktieägare, utan får endast gå till två ändamål 1. trygga våra kunders insatta pengar och 2. stötta verksamheter och projekt som gör nytta för oss som bor och verkar här.

 

Vår första kund var Svea Christina Loberg som satte in 13 riksdaler på sitt nyöppnade sparkonto i vår bank den 5 oktober 1856. Året innan hade sockenstämman i Sunne fattat ett beslut om att starta en sparbank här. I protokollet kan man läsa att det skulle bli enklare för folk i Fryksdalen att spara pengar och att vinsten skulle stanna här hemma.

 

Det är fortfarande vårt uppdrag. Det är därför vi finns.

Sommarkul is activities for kids in Sunne and Sysslebäck.

Insatser för bygden

En sparbank är ingen vanligt bank. Vår verksamhet ska gynna invånarna på sikt och därför har vi ett starkt samhällsengagemang. Vi stöttar många lokala insatser och projekt varje år i vårt verksamhetsområde.

Första kunderna i kassaboken för Sunne Sparbank år 1856

Vår historia

Syftet med att starta en sparbank i Sunne 1856 var att det skulle bli enklare för invånarna att spara och räntevinsten skulle komma orten till godo. Samma idé har vi än i dag och vi är fortfarande en fristående bank.