Hoppa till textinnehållet

Vårt samarbete med Swedbank

Som lokal sparbank samarbetar vi med Swedbank. Vi tillhör inte samma koncern, utan Fryksdalens Sparbank är helt fristående. Swedbank är inte ägare till Fryksdalens Sparbank eller har något inflytande över våra beslut. Samarbetet är viktigt för båda parter, då det innebär att vi kan dela på kostnader för till exempel IT och utvecklingsarbete. Genom detta samarbete kan vi som mindre och lokal sparbank forsätta att vara konkurrenskraftiga på vår lokala marknad.

Det händer att kunder blandar ihop Fryksdalens Sparbank med Swedbank och tror att vi ingår i samma koncern eller att Swedbank äger oss. Fryksdalens Sparbank är helt fristående och har inga aktieägare. Vårt huvudkontor finns i Sunne och alla beslut tas lokalt.

 

Vi och övriga fristående sparbanker i Sverige har ett samarbete med Swedbank kring IT-system och utveckling av produkter med mera. 

 

Har du frågor om vårt samarbete med Swedbank och hur en fristående sparbank fungerar, är du välkommen att kontakta oss.