Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Vårt samarbete med Swedbank

Som lokal sparbank samarbetar vi med Swedbank. Vi tillhör inte samma koncern, utan Fryksdalens Sparbank är helt fristående. Swedbank är inte ägare till Fryksdalens Sparbank eller har något inflytande över våra beslut. Samarbetet är viktigt för båda parter, då det innebär att vi kan dela på kostnader för till exempel IT och utvecklingsarbete. Genom detta samarbete kan vi som mindre och lokal sparbank forsätta att vara konkurrenskraftiga på vår lokala marknad.

Det händer att kunder blandar ihop Fryksdalens Sparbank med Swedbank och tror att vi ingår i samma koncern eller att Swedbank äger oss. Fryksdalens Sparbank är helt fristående och har inga aktieägare. Vårt huvudkontor finns i Sunne och alla beslut tas lokalt.

Vi och övriga fristående sparbanker i Sverige har ett samarbete med Swedbank kring IT-system och utveckling av produkter med mera. 

Har du frågor om vårt samarbete med Swedbank och hur en fristående sparbank fungerar, är du välkommen att kontakta oss.

Sommarkul is activities for kids in Sunne and Sysslebäck.

Insatser för bygden

En sparbank är ingen vanligt bank. Vår verksamhet ska gynna invånarna på sikt och därför har vi ett starkt samhällsengagemang. Vi stöttar många lokala insatser och projekt varje år i vårt verksamhetsområde.

Första kunderna i kassaboken för Sunne Sparbank år 1856

Vår historia

Syftet med att starta en sparbank i Sunne 1856 var att det skulle bli enklare för invånarna att spara och räntevinsten skulle komma orten till godo. Samma idé har vi än i dag och vi är fortfarande en fristående bank.