Fryksdalens Sparbank finns till för dig som bor, verkar och har ditt hjärta här. Som lokal sparbank har vi inga aktieägare som kräver utdelning, utan vår vinst går tillbaka till bygden i form av allmännyttiga medel, utvecklingsinsatser och sponsring. Läs mer om sparbanksidén. 

Vi vill jobba för att de lokala näringslivet ska blomstra och därför satsar vi på olika affärsutvecklingsinsatser tillsammans med våra samarbetspartners.