Exempel på satsningar med gröna lån

  • Förnybar energi
  • Energieffektivitet
  • Hållbar förvaltning av naturresurser
  • Förebygga förorening
  • Ren transport

Gröna lån - exempel på satsningar