Pressmeddelande 2023-05-29

700 ungdomar storstädade Värmland

Lördagen den 13 maj krokade de värmländska sparbankerna arm med de lokala idrottsföreningarna, Städa Sverige och näringslivet och gjorde stora delar av Värmland renare och finare. 700 ungdomar och ledare från 30 idrottsföreningar plockade tillsammans upp hela 2,7 ton skräp under städdagen.

Det var ungdomar och ledare i 30 olika lokala idrottsföreningar som utförde områdesstädningen under en förmiddag. Samtliga som deltog fick genomgå en utbildning i miljökunskap inför städningen för att kunna sortera skräpet rätt.

2,7 ton skräp och 180 000 kr till föreningslivet

Totalt 2,7 ton skräp kunde plockas bort från naturen i ett flertal kommuner. Det mesta som plockades upp bestod av brännbart avfall, men även mycket pant och även några säckar med miljöfarligt avfall togs om hand. Föreningarna som deltog fick ansvara för varsitt städområde och fick ersättning för sitt arbete vilket innebär att totalt 180 000 kr nu kommer att delas ut till föreningslivet från sparbankerna och de lokala företag som är med i projektet.

Minskad nedskräpning i Fryksdalen och premiär i västra Värmland

Fryksdalens Sparbank gjorde städaktiviteten för tredje året och skräpmängden har minskat betydligt i området sedan starten. - Vi ser att den här aktiviteten ger resultat och att nedskräpningen minskat generellt i de städområden där föreningarna har gjort en insats under de här tre åren, säger Anna Öhgren Bodén, projektledare på Fryksdalens Sparbank.

För Westra Wermlands Sparbank var det första gången som det plockades skräp ib verksamhetsområdet och Cecilia Björkengren, marknadschef på banken säger så här om dagen – Vi är överväldigade över energin och entusiasmen hos våra föreningars ungdomar och vuxna som ställde upp, en rolig och solig dag helt enkelt!

Även föreningarna fick lämna kommentarer om städdagen. - Städuppdraget ger både kunskap och nytta för miljön. Ungdomarna hade dessutom en rolig dag och utförde uppgiften noggrant och seriöst. säger Magnus Bengtsson Jössefors IK:s ordförande.

Kontakt

Anna Öhgren Bodén, Fryksdalens Sparbank 0565-17415

Cecilia Björkengren, Westra Wermlands Sparbank 0570-848 77