Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Sjukskrivning – för dig som är egenföretagare

Precis som alla andra som har inkomster av sitt arbete har du som företagare rätt till sjukpenning om du blir sjuk. Reglerna ser olika ut beroende på om du har enskild firma eller aktiebolag. Här får du veta vad som gäller.

Mamma och två barn sitter i soffa och tittar på olika skärmar

Sjukskrivning och sjukpenning för företagare

Du som har ett aktiebolag

 1. Du räknas som anställd i ditt eget bolag, och bolaget ska ersätta dig de första 14 dagarna du är sjuk. Ersättningen kallas sjuklön och uppgår normalt till 80 procent av din lön. Du kan i princip ge dig själv din vanliga lön, eftersom nivån på din sjuklön i det här fallet är en förhandlingsfråga. Om du anser att ditt företag inte har råd att ge dig sjuklön när du inte arbetar, kan du avstå från att betala ut sjuklönen, eftersom du både är arbetsgivare och arbetstagare. Det påverkar inte dina möjligheter att få sjukpenning efter 14 dagar. OBS! Till alla övriga anställda i ditt företag är du enligt lag skyldig att betala sjuklön. Från sjuklönen ska det göras ett avdrag för en karensdag, det vill säga en dag utan ersättning vid sjukdom. Det betyder att du ska göra ett avdrag som motsvarar 20 procent av den sjuklön du skulle ha fått under en genomsnittlig kalendervecka. 
 2. Är du sjuk i mer än sju dagar ska du skaffa ett läkarintyg. I princip är det enbart relevant om läkarintyget visar att du kommer att ha nedsatt arbetsförmåga även efter 14 dagar, från det att du blev sjuk, eftersom det är först då du kan få ersättning från Försäkringskassan.
 3. Om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar, och har ett läkarintyg som visar att du har fortsatt nedsatt arbetsförmåga, ska företaget i egenskap av arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Samtidigt ska du som privatperson ansöka om sjukpenning. Du ska bifoga läkarintyget, som visar att du fortfarande inte kan arbeta. Försäkringskassan kommer då att betala ut en sjukpenning som motsvarar cirka 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst*, SGI, som mest 804 kr/dag. 
 4. Sjukpenningen upphör så snart du friskanmäler dig på Mina sidor på forsakringskassan.se, dock senast datum som anges på ditt läkarintyg. 

Kom ihåg att hanteringen blir annorlunda när det handlar om att sjukskriva andra anställda i ditt företag. Sjukskrivning (verksamt.se)

Din SGI räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. För att ha rätt till SGI ska du:

 • tjäna, eller förväntas tjäna, minst 11 160 kronor per år
 • ha arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i en följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

I princip är din SGI densamma som din månadslön x 12. Men det finns ett tak för hur hög din SGI kan vara. Det betyder att om din årsinkomst är högre än 372 000 kronor, 31 000 kronor i månaden, får du inte 80 procent av hela din årsinkomst i ersättning, utan 80 procent av din SGI.

Kom ihåg! I egenskap av arbetsgivare ska du redovisa sjuklönen i en särskild ruta när du lämnar uppgifter om arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket.

Du som har enskild firma

 1. Du ska anmäla dig till Försäkringskassan första sjukdagen och ansöka om sjukpenning. Har du en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, kommer försäkringskassan att betala ut en sjukpenning som motsvarar cirka 80 procent av din SGI, som mest 804 kr/dag. Sjukpenningen börjar att betalas ut efter en eller flera karensdagar. Du kan ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens, beroende på vad du har anmält till Försäkringskassan. Har du inte anmält något annat har du 7 karensdagar. Ju fler karensdagar du har, desto lägre egenavgifter betalar du. Du kan ändra karensdagarna på Mina sidor på forsakringskassan.se
 2. Är du sjuk längre än 7 dagar ska du skicka ett läkarintyg till Försäkringskassan för att få sjukpenning.
 3. Sjukpenning upphör så snart du friskanmäler dig på Mina sidor på forsakringskassan.se, dock senast på det datum som anges på ditt läkarintyg.

Din SGI räknas fram av Försäkringskassan på den inkomst som du förväntas få i företaget. För att ha rätt till SGI ska du:

 • tjäna, eller förväntas tjäna, minst 11 160 kronor per år
 • ha arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i en följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

Inkomsten som ligger till grund för din SGI är din del av företagets resultat (överskott eller underskott) före skatt, men efter avdrag för egenavgifter. Försäkringskassan bortser också från eventuella avsättningar eller återföringar till periodiseringsfonder, eller ökningar eller minskningar av expansionsfond. Försäkringskassan räknar fram inkomsten med hjälp av dina deklarerade inkomster av näringsverksamhet.

Om dina inkomster från företaget har ökat stadigt varje år kan Försäkringskassan ta hänsyn till det när de uppskattar din framtida inkomst. Har dina inkomster från företaget varierat under de senaste åren kan din SGI bli ett genomsnitt av de tidigare inkomsterna. 

Källa: forsakringskassan.se och verksamt.se

Titta på Fråga Swedbank

Hur ser jag till att jag har rätt juridiska avtal och dokument på plats? Och hur kan jag skapa en tryggare pensionsekonomi för mig själv som företagare och för mina anställda och min familj?

Andra läser också om