Fasträntekonto - aktuella räntor 2022-07-28

Löptid
Ränta
Eff. ränta 360/360
3 mån 0,50  
6 mån 0,75  
1 år 1,50 1,53
1,5 år 1,62 1,64
2 år 2,10 2,11
3 år 2,30 2,29
4 år 2,01 1,97
5 år 2,03 1,98