Fryksdalens Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Fryksdalens Sparbank, Box 223, 686 25 Sunne