Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service uppskattas särskilt av kunderna.

–Den stora utmaningen för en bank idag är att samtidigt vara både digital och personlig. Våra kunder uppskattar de digitala tjänsterna allt mer men vill samtidigt att det ska finnas lokal förankring och det kan vi erbjuda, säger Anders Bäckman, VD på Fryksdalens Sparbank.

För både Fryksdalens Sparbank och Westra Wermlands Sparbank är det viktigt att vara nära sina kunder och förstå deras vardag. Även om många kundmöten idag sker via digitala gränssnitt är det fortsatt det nära och personliga mötet som påverkar nöjdhet och lojalitet mest.

–Närheten i kombination med kärnan i Sparbanksidén, att vi låter vinsten stanna kvar och göra nytta lokalt, är det som våra kunder uppskattar allra mest. Därför är det mycket glädjande att vi i årets SKI-undersökning höjt våra betyg och tagit ytterligare steg framåt, säger Håkan Nordblad, VD på Westra Wermlands Sparbank.

Vanligtvis brukar både Westra Wermlands Sparbank och Fryksdalens Sparbank fira sina framgångar i SKI-undersökningen genom att bjuda in kunderna på kaffe och tårta. I år får man dock avvakta med detta tårtkalas med tanke på covid-19 och bjuda in kunderna lite längre fram.