Skip to content

Behöver du kapital till din idé?

Ekskott

Fryksdalens Sparbank och Westra Wermlands Sparbank satsar fem miljoner under fem år på bra lokala idéer. Har du en idé som kan utveckla Värmland? Läs här hur du ska ansöka, vem som kan söka och hur det går till. Tillsammans utvecklar vi bygden!

Värmlands två fristående sparbanker gör en gemensam satsning på entreprenörskapet i våra verksamhetsområden. Sparbankerna har tillsammans bildat ett bolag som satsar pengar på nya idéer och företag som vill investera och växa. 

Skicka in din ansökan till  och märk mejlet med Draknästet. Du kan även skicka in per post till Fryksdalens Sparbank, Draknästet, Box 223, 686 25 Sunne.

 

Vem kan söka?

 • Nya och befintliga aktiebolag med minst 50 000 kr i aktiekapital
 • Bolaget ska finnas i våra verksamhetsområden Arvika, Eda, Sunne, Torsby eller Årjäng kommuner
 • Kund i någon av bankerna eller bli kund vid investering
 • Bolaget ska ha en revisor

 

Vi finansierar inte

 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Verksamheter som strider mot bankens värderingar

 

Hur funkar det?

 • De bästa ansökningarna får pitcha sina idéer för en jury i ett Draknäste som sker två gånger per år i Arvika eller Sunne
 • Vi går in med 50 000 - 250 000 kr
 • Konvertibler* - Konvertibeln är på max 5 år och en ränta på 2 %.
 • Konverteringskurs: krona för krona. Konvertering sker endast på bankens begäran.
 • Bolaget ska rapportera halvårsvis med balans- och resultatrapport, prognos och kommentarer om väsentliga händelser senaste halvåret och framåtriktat

   

*)Konvertibel eller konvertibelt skuldebrev (konvertibelt förlagsbevis) är ett skuldebrev utgivet av ett företag som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs.

Mallar

Affärsplan (pdf)
Resultat- och likviditetsbudget (xlsx)

 

Vi använder Almis mallar. Mer om Almi.